18. 9. 2019  19:40 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aktivizácia dizajnu ako formy kultúrnej a ekonomickej reprezentácie Slovenska v EU.

Garant: Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:J. Fígeľ a M. Lamač v dokumente "Slovensko na ceste do EU" doporučujú vedome vyčleniť dizajn v rámci výtvarného umenia orientujúceho sa na národnú kultúru a oslovovať tak kultúrnu verejnosť Európy i celého sveta. Okrem vedeckého aspektu, ktorú mimoriadne nadobúda na svojej intenzite môžeme konštatovať aj zvyšujúci sa počet dizajnérskych firiem poskytujúcich perspektívu prílevu zahraničného kapitálu do SR. Dizajnéri zo SR sa budú môcť úspešne integrovať do medzinárodných vývojových tímov, čo obohatí ich skúsenosť o priamy kontakt s vyspelými technológiami a manažérskymi prístupmi a spätne tak uľahčia vytváranie zázemia a kontaktov pre domáci dizajn.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra dizajnu (UD FA)
Identifikácia projektu:3/4309/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0