19. 11. 2019  8:54 Alžbeta
Akademický informační systém

Projekty


Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi

Garant: Ing. Ján Jovankovič, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá realizáciou virtuálneho laboratória, rozloženého fyzicky na dvoch fakultách - FEI TU v Košiciach a FEI STU v Bratislave. Každá jeho časť bude obsahovať niekoľko výukových pracovísk s fyzikálnym modelom jednoduchého procesu, programovateľnýcm automatom pre realizáciu jeho riadenia a PC pre jeho lokálnu obsluhu. Všetky pracoviská budú cez lokálnu sieť a server pripojené na internetovú sieť danej univerzity. Toto riešenie umožní študentom z oboch fakúlt kompletné využívanie každého z pracovísk virtuálneho laboratória z ľubovoľného PC pripojeného na internetovú sieť a tým získavanie praktických skúseností s riadením procesov logickými automatmi.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:3/4196/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0