29. 1. 2020  0:12 Gašpar
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania

Garant: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.ext UIAM MTF, ext FEI+421 (2) 60 291 833D608

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ