18. 1. 2020  13:34 Bohdana
Akademický informační systém

Projekty


Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania

Garant: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je výskum a vývoj predstaviteľa novej generácie lineárnych pohonov so špecifickým vyhotovením lineárneho motora, zahrňujúcim VaV jednotlivých komponentov pohonu, vyúsťujúcich do vytvorenia kompaktnej pohonnej jednotky s vysokými dynamickými a polohovacími vlasnosťami. Pri návrhu jednotlivých komponentov budú riešené aj zložité teoretické otázky elektrických, silových a tepelných polí a teórie riadenia a regulácie. Projekt v sebe zahŕňa ako základný, tak aplikovaný VaV, ktorého cieľom je vytvoriť elektrický lineárny pohon s parametrami svetovej úrovne. Tento cieľ je možno dosiahnuť iba sústredením špičkových riešiteľských kapacít. TÚ (VŠ) a aplikovaného priemyselného výskumu a ich účelným riadením vyúsťujúcim do vytvorenia budúceho výrobku.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:APVV-99-031205
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0