9. 12. 2019  14:12 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania

Garant: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je výskum a vývoj predstaviteľa novej generácie lineárnych pohonov so špecifickým vyhotovením lineárneho motora, zahrňujúcim VaV jednotlivých komponentov pohonu, vyúsťujúcich do vytvorenia kompaktnej pohonnej jednotky s vysokými dynamickými a polohovacími vlasnosťami. Pri návrhu jednotlivých komponentov budú riešené aj zložité teoretické otázky elektrických, silových a tepelných polí a teórie riadenia a regulácie. Projekt v sebe zahŕňa ako základný, tak aplikovaný VaV, ktorého cieľom je vytvoriť elektrický lineárny pohon s parametrami svetovej úrovne. Tento cieľ je možno dosiahnuť iba sústredením špičkových riešiteľských kapacít. TÚ (VŠ) a aplikovaného priemyselného výskumu a ich účelným riadením vyúsťujúcim do vytvorenia budúceho výrobku.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:APVV-99-031205
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0