16. 12. 2019  8:59 Albína
Akademický informační systém

Projekty


Monitorovanie pretvorení stavebných objektov a lokálnych geodynamických procesov automatizovanými meracími systémami.

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na: - prehĺbenie teoretických a praktických poznatkov automatizovaného zberu 3D údajov (automatizované meracie systémy) s dôrazom na metódy digitálnej fotogrametrie a aplikovanej geodézie, - unifikáciu meraní automatizovanými meracími systémami (globálny polohový systém, digitálna fotogrametria, robotizované univerzálne meračské stanice, laserové meracie systémy) so zameraním sa na ich presnosť, ako aj na synchronizáciu ich zberu uvedenými systémami, - výhody a nevýhody použitia automatizovaných meracích systémov, monitorovaním stavebných objektov (priestorové posuny, pretvorenia) a geodynamických procesov (stabilita a intenzita zvetrávania horninových masívov) na vybraných zosuvných lokalitách a stavebných objektoch v SR.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikace projektu:1/4206/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0