18. 10. 2019  3:08 Lukáš
Akademický informační systém

Projekty


Kvalita a bezpečnosť potravín a liečiv.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je pomocou fyzikálnochemických metód (EPR, UV/VIS, NMR, termogravimetrie, DSC, elektrochemických redox-techník) opísať vlastnosti a nájsť postupy charakterizujúce kvalitu a bezpečnosť potravín a liekov. Skúmané budú prírodné liečivá produkované mikroorganizmami ako antioxidanty a zhášače radikálov, karotenoidy vo funkcii pro- a antioxidantov za rôznych parciálnych tlakov kyslíka a koncentrácií stopových prvkov. Určí sa dávka gama-ožiarenia potravín ako podklad pre EU normu. Uskutoční sa charakterizácia (?finger print?) vzoriek vína pomocou NMR vysokého rozlíšenia, testy termickej a fotochemickej antioxidačnej stability liekov, vyvinú sa kvantovochemické postupy na výpočet a interpretáciu dosiahnutých výsledkov. Nosným parametrom všetkých meraní bude pro- a antioxidačná indukčná perióda. Jej vyhodnotenie a porovnanie pri rôznych technikách by malo viesť k jednoznačnej charakterizácii kvality a bezpečnosti potravín a liekov.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu: APVT-20-004504
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0