25. 9. 2020  3:13 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Kvalita a bezpečnosť potravín a liečiv.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je pomocou fyzikálnochemických metód (EPR, UV/VIS, NMR, termogravimetrie, DSC, elektrochemických redox-techník) opísať vlastnosti a nájsť postupy charakterizujúce kvalitu a bezpečnosť potravín a liekov. Skúmané budú prírodné liečivá produkované mikroorganizmami ako antioxidanty a zhášače radikálov, karotenoidy vo funkcii pro- a antioxidantov za rôznych parciálnych tlakov kyslíka a koncentrácií stopových prvkov. Určí sa dávka gama-ožiarenia potravín ako podklad pre EU normu. Uskutoční sa charakterizácia (?finger print?) vzoriek vína pomocou NMR vysokého rozlíšenia, testy termickej a fotochemickej antioxidačnej stability liekov, vyvinú sa kvantovochemické postupy na výpočet a interpretáciu dosiahnutých výsledkov. Nosným parametrom všetkých meraní bude pro- a antioxidačná indukčná perióda. Jej vyhodnotenie a porovnanie pri rôznych technikách by malo viesť k jednoznačnej charakterizácii kvality a bezpečnosti potravín a liekov.
Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
APVT-20-004504
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0