18. 9. 2019  19:49 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov.

Garant: doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývoj a optimalizácia syntetických preparačných metód na rýchlu a jednoduchú laboratórnu prípravu ako racemických, tak aj opticky čistých nenasýtených aminoalkoholov v multigramových množstvách. Stúdium chemo-, regio- a diastereoselektivity Pd(II)-katalyzovaných aminokarbonylácií a haloaminocyklizácií racemických substrátov. Efektívna syntéza enantiomérne čistých chirálnych paládnatých komplexov, ich použitie v asymetrickej variante vyvíjanej metodiky a štúdium enantioselektivity reakcií. Aplikácia takto pripravených chirálnych stavebných blokov ako vhodných prekurzorov na totálnu syntézu dusíkatých prírodných látok s priaznivou biologickou aktivitou ako aj na prípravu ich neprírodných derivátov s potenciálnym medicínskym využitím.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT-20-000904
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0