20. 6. 2019  0:50 Valéria
Akademický informační systém

Projekty


Zvýšenie adaptability a praktickej pripravenosti absolventov študijného programu tvárnenie pre súčasnú prax

Garant: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je budovanie virtuálneho laboratória slúžiaceho pre výuku novou technológiou. Laboratórium bude slúžiť ako veľmi efektívny a názorný prostriedok v procese získania odborných znalostí. Výhodou projektu pre študentov je získanie vedomostí v študijnom odbore ako i osvojenie si internetovej gramotnosti.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:3/416/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva