22. 10. 2019  10:35 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Elektrochemické vylučovanie lantánu z fluoridových tavenín.

Garant: Ing. Marta Ambrová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá problematikou elektrochemického vylučovania zložiek vyhoreného jadrového paliva. Ako modelové systémy boli zvolené fluoridové taveniny obsahujúce zlúčeniny lantánu. Cieľom projektu je získanie vhodného elektrolytu, materiálu elektród a ostatných podmienok pre elektrolytické vylučovanie lantánu s depolarizáciou. Je potrebné získať údaje o rozpustnosti a fázových rovnováhach zlúčenín lantánu vo fluoridových taveninách, a tiež základné elektrochemické vlastnosti zlúčenín lantánu. Na základe získaných poznatkov sa skonštruuje vysokoteplotný elektrolyzér s presne definovaným prostredím. Zistí sa vplyv podmienok elektrolýzy a použitia pulznej elektrolýzy na elektrochemické vylučovanie.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT-20-000204
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0