23. 10. 2019  22:31 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Zdroje nízkoteplotnej plazmy pre nanotechnologické adhézne úpravy textilných výstužných materiálov používaných v gumárenskom priemysle.

Garant: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Plánovaný aplikovaný výskum je zameraný na využitie nanotechnológie, konkrétne plazmovej nanomodifikácie aktiváciou povrchovej vrstvy polymérnych vlákien a plazmovou polymerizáciou, za účelom ekologicky a ekonomicky výhodných adhéznych úprav polyesterových, aramidových a polyamidových kordov. Takto modifikované kordy budú použité v MATADORe Púchov, pri vývoji a výrobe nových typov automobilových plášťov a dopravníkových pásov. Za účelom nano-modifikácii povrchu kordov bude vyvinutý unikátny zdroj elektrickej plazmy vhodný pre aplikáciu v podmienkach gumárenského priemyslu.
Druh projektu:RAV MŠ SR ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:4/0003/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0