22. 9. 2019  2:13 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Nanoštrukturálna modifikácia povrchu vlákenných a textilných materiálov.

Garant: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Modifikácia povrchových vlastností vlákenných a textilných materiálov nanoštrukturalizáciou povrchu prostredníctvom hybridných anorganickoorganických polymérov, kompozitných nanočastíc a polymérnych disperzií, aktivácia a modifikácia povrchov plazmou pri atmosferickom tlaku v rôznych plynoch kombinovaná s následným procesom tvorby nanovrstiev očkovaním monomérov na povrch textilu po jeho aktivácii plazmou.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT ? 099 - 035004
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0