19. 10. 2019  16:53 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Polymérne materiály s vyššími úžitkovými vlastnosťami.

Garant: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Náplňou projektu je štúdium technologických podmienok prípravy univerzálnych koncentrátov a nových sortimentov PP technických vlákien. Získanie poznatkov v oblasti vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami polymérnych heterogénnych systémov. Optimalizácia vybraných typov pigmentov, aditív a polymérnych surovín, podmienok prevádzkového overenia technológie prípravy univerzálnych koncentrátov a vysokorýchlostnej kontinuálnej technológie prípravy nových typov PP so zvýšenými úžitkovými vlastnosťami.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT?99-013704
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0