20. 1. 2020  5:40 Dalibor
Akademický informační systém

Projekty


Optimalizácia geometrie rezných nástrojov vyrábaných zlievarenskou technológiou a práškovou metalurgiou za účelom zvýšenia trvanlivosti.

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Geometria rezného klinu ma významný vplyv na oteruvzdornosť, respektíve trvanlivosť rezného nastroja. Zlievarenskou technológiou (RO-rýchlorezná oceľ) a práškovou metalurgiou (PM–prášková metalurgia)(SK-spekané karbidy) je možné vyrábať rezné nástroje (RN-rezné nástroje) s takmer finálnym tvarom a v prípade RO aj s podstatne vyššou oteruvzdornosťou oproti obdobným nástrojom, ktoré sú vyrábané konvenčnými technológiami s použitím trieskového obrábania tvárnených profilov. Optimalizácia geometrie rezného klinu bude riešená pomocou numerickej simulácie podmienok obrábania a zaťaženia nástroja v procese rezania. Aplikáciou aditívnych technológii, menovite 3D tlač zlievarenského modelu z vytaviteľnej živice pre presné odlievanie do škrupinových keramických foriem a spekaných karbidov z práškového materiálu, sa zabezpečí flexibilná výroba rezných nástrojov optimálneho tvaru bez použitia veľmi drahých a tvarovo náročných foriem na výrobu vytaviteľného modelu alebo kompaktáciu práškového materiálu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0747/19
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Matej Bračík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Michaela Kritikos, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ