28. 1. 2020  2:40 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia geometrie rezných nástrojov vyrábaných zlievarenskou technológiou a práškovou metalurgiou za účelom zvýšenia trvanlivosti.

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Geometria rezného klinu ma významný vplyv na oteruvzdornosť, respektíve trvanlivosť rezného nastroja. Zlievarenskou technológiou (RO-rýchlorezná oceľ) a práškovou metalurgiou (PM–prášková metalurgia)(SK-spekané karbidy) je možné vyrábať rezné nástroje (RN-rezné nástroje) s takmer finálnym tvarom a v prípade RO aj s podstatne vyššou oteruvzdornosťou oproti obdobným nástrojom, ktoré sú vyrábané konvenčnými technológiami s použitím trieskového obrábania tvárnených profilov. Optimalizácia geometrie rezného klinu bude riešená pomocou numerickej simulácie podmienok obrábania a zaťaženia nástroja v procese rezania. Aplikáciou aditívnych technológii, menovite 3D tlač zlievarenského modelu z vytaviteľnej živice pre presné odlievanie do škrupinových keramických foriem a spekaných karbidov z práškového materiálu, sa zabezpečí flexibilná výroba rezných nástrojov optimálneho tvaru bez použitia veľmi drahých a tvarovo náročných foriem na výrobu vytaviteľného modelu alebo kompaktáciu práškového materiálu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0747/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Matej Bračík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Michaela Kritikos, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ