17. 6. 2019  11:23 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Uplatnenie metódy facility managementu pri modelovaní nákladov údržby a opráv

Garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom grantu je sledovanie a vyhodnotenie aplikácie metódy facility managementu do projektovej fázy investičného procesu stavebného objektu s cieľom modelovania nákladov údržby a opráv stavebných konštrukcií a následného overenia využiteľnosti navrhovaných modelov v praxi.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva (SvF)
Identifikácia projektu:1/0813/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0