19. 10. 2019  16:32 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Pilotný program rozvoja experimentálnych schopností z biológie a chémie u stredoškolských študentov.

Garant: prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:LPP-0092-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0