14. 11. 2019  4:18 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Detailné štúdium morfológie flickeringu akréčnych systémov a identifikácia zdroja

Garant: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je štúdium rýchlych stochastických oscilácií generovaných pri akrécii hmoty v kozmických objektoch, kde hlavným hnacím mechanizmom je akrécia prostredníctvom disku, t.j. (v prípade nášho aktuálneho zamerania) kataklizmatické interagujúce dvojhviezdy s bielym trpaslíkom, röntgenové dvojhviezdy s čiernou dierou, alebo aktívne galaktické jadrá so supermasívnou čiernou dierou v centre. Toto stochastické mihotanie (tzv. flickering) nepochádza iba z jedného zdroja a má komplikovanú morfológiu. Navrhovaný projekt má za cieľ študovať frekvenčné spektrum oscilácií a ich typický profil záblesku za účelom identifikácie zdroja. Keďže všetky spomenuté objekty majú rovnaký fyzikálny objekt alebo proces ako hlavný motor, tak aj morfológia flickeringu musí niesť spoločné prvky. Našim cieľom je hľadanie týchto spoločných charakteristík a vytvorenie komeplexnej predstavy flickeringu pre všetky objekty. Na tento účel využijeme kvalitné, rozsiahle a multifrekvenčné data z kozmických misií ako Kepler a XMM-Newton.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0230/19
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ