29. 9. 2020  2:12 Michal, Michaela
Akademický informační systém

Projekty


Modelovanie nových funkčných materiálov z prvých princípov

Garant: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.


Základní informace
   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt sa zameriava na rozšírenie poznatkov o technologicky dôležitých systémoch s prechodnými kovmi a lantanoidmi, predpovedaním ich vlastností a cieleným návrhom nových, doteraz neznámych fáz s využitím teoretických prístupov založených na kvantovo-mechanickom modelovaní na atómovej škále, evolučných algoritmov a priamej fonónovej metódy. Skúmané systémy budú zahŕňať nové elektronické materiály pre technológie spintroniky, multiferoík a supravodičov. Táto štúdia umožní navrhnúť efektívnejšie a technologicky atraktívne štrukturálne formy novo predpovedaných fáz s kovovými prvkami naladených na danú funkčnosť v prístupných tlakových a teplotných rozsahoch.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:
1/0223/19
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.
spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ