23. 11. 2019  3:47 Klement
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézia a prípravuTiAIN vrstiev s redukovaným vnútorným napätím

Garant: Ing. Marcel Meško, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézia a prípravuTiAIN vrstiev s redukovaným vnútorným napätím".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Marcel Meško, Ph.D.UMAT MTF [vyňatie]+421 908 674 089NC 303
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
Ing. Martin Bajčičák, PhD.KZPM UVTE MTF+421 906 068 528ŤL-128
Ing. Jana Bohovičová, PhD.UMAT MTF734NC 303
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.UMAT MTF, ext UIAM MTF733NC 307
RNDr. Karol Kvetan, CSc.UMAT MTF733NC 307
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.OAM ÚACHTM FCHPT, UMAT MTF+421 908 674 086NC 731, 130,SB,1.poshodie
Mgr. Jana LokajováÚJŠ SjF+421 (2) 57 296 205168
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.KZPM UVTE MTF+421 906 068 528ŤL-128
Ing. Roman SýkoraUMAT MTF725NC 302
Ing. Roland Šuba, PhD.KZPM UVTE MTF+421 906 068 336T-117

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ