14. 12. 2019  12:01 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Numerická analýza základových konštrukcií pri rôznych základových pomeroch

Garant: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt rieši interakciu základových konštrukcií a podložia pri náročných podmienkach zakladania. Časť projektu sa zaoberá primárnou konsolidáciou. Rieši sa dlhodobá zložka sadania základových konštrukcií vplyvom primárnej konsolidácie. V druhej časti sa projekt venuje moderným technológiám zhotovenia základových konštrukcií. Ide predovšetkým o interakciu základových dosiek s podložím. Kam patria podlahové dosky vytvorené z betónu s rozptýlenou výstužou. Analyzuje sa napätosť podlahových dosiek pri veľkom singulárnom zaťažení. Novou technológiou sú aj vyľahčené základové dosky. Projekt analyzuje deformácie a napätosť základových dosiek pri ich vyľahčení. Základové dosky s meniacou sa hrúbkou sú tiež predmetom riešenia. Všetky tieto nové technológie vychádzajú z myšlienky zníženia množstva stavebných materiálov
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikace projektu:1/0567/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0