18. 1. 2020  1:19 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Numerická analýza základových konštrukcií pri rôznych základových pomeroch

Garant: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši interakciu základových konštrukcií a podložia pri náročných podmienkach zakladania. Časť projektu sa zaoberá primárnou konsolidáciou. Rieši sa dlhodobá zložka sadania základových konštrukcií vplyvom primárnej konsolidácie. V druhej časti sa projekt venuje moderným technológiám zhotovenia základových konštrukcií. Ide predovšetkým o interakciu základových dosiek s podložím. Kam patria podlahové dosky vytvorené z betónu s rozptýlenou výstužou. Analyzuje sa napätosť podlahových dosiek pri veľkom singulárnom zaťažení. Novou technológiou sú aj vyľahčené základové dosky. Projekt analyzuje deformácie a napätosť základových dosiek pri ich vyľahčení. Základové dosky s meniacou sa hrúbkou sú tiež predmetom riešenia. Všetky tieto nové technológie vychádzajú z myšlienky zníženia množstva stavebných materiálov
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0567/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0