20. 6. 2019  1:49 Valéria
Akademický informační systém

Projekty


Popora vzdelávania v oblasti inovatívnych technológií pre materské a základné školy za účelom zvýšenia záujmu o technické smery.

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podporu vzdelávania v oblasti inovatívnych strojárskych technológii pre materské a základné školy za účelom zvýšenia záujmu o techniku a technické smery ako nevyhnutného predpokladu, ktorý pozitívne ovplyvňuje hospodársky vývoj v krajine a tým aj životnú úroveň. Primárnym cieľom je inovovať vzdelávací proces detí predškolského veku a detí prvého a druhého stupňa základných škôl v spolupráci s vysokou školou a to najmä vďaka technickému vybaveniu a pedagogickej podpore, čím sa uľahčí prenikanie detí do poznania strojárskych technológií ako aj ich vplyvu na životné prostredie. Dlhodobá udržateľnosť tohto projektu bude zabezpečená vytvorením publikácií rôzneho typu, vzdelávacích pomôcok, ako aj technickým zabezpečením škôl a internetovou stránkou, na ktorej budú všetky vytvorené materiály prístupné aj pre ostatné školy.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:009STU-4/2019
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:14
Počet oficiálních pracovníků projektu:14

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michaela Kritikos, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. František Jurinaspoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ