17. 6. 2019  19:19 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Popora vzdelávania v oblasti inovatívnych technológií pre materské a základné školy za účelom zvýšenia záujmu o technické smery.

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podporu vzdelávania v oblasti inovatívnych strojárskych technológii pre materské a základné školy za účelom zvýšenia záujmu o techniku a technické smery ako nevyhnutného predpokladu, ktorý pozitívne ovplyvňuje hospodársky vývoj v krajine a tým aj životnú úroveň. Primárnym cieľom je inovovať vzdelávací proces detí predškolského veku a detí prvého a druhého stupňa základných škôl v spolupráci s vysokou školou a to najmä vďaka technickému vybaveniu a pedagogickej podpore, čím sa uľahčí prenikanie detí do poznania strojárskych technológií ako aj ich vplyvu na životné prostredie. Dlhodobá udržateľnosť tohto projektu bude zabezpečená vytvorením publikácií rôzneho typu, vzdelávacích pomôcok, ako aj technickým zabezpečením škôl a internetovou stránkou, na ktorej budú všetky vytvorené materiály prístupné aj pre ostatné školy.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:009STU-4/2019
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michaela Kritikos, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. František Jurinaspoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ