19. 9. 2019  0:35 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


ARCHITEKTONICKÉ ASPEKTY VONKAJŠIEHO OSVETĽOVANIA PAMIATKOVÝCH OBJEKTOV A SÚBOROV

Garant: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Mnohé nekoncepčné riešenia večerného osvetlenia historických architektúr a súborov na Slovensku sú odrazom absentujúcej spolupráce, respektíve oddelenej práce architekta a svetelného technika. Vzhľadom k predpokladanému nárastu osvetľovania je tento projekt určený pre aktuálnu potrebu zjednocovania postupov pri návrhu a uskutočňovaní kvalitného osvetlenia v rovnocennej spolupráci . Umelé svetlo je významným prostriedkom práce architekta. Poskytuje možnosti preukázať základné charakteristiky objektu a zároveň potvrdzovať alebo aj meniť jeho význam. Pri pamiatkovej prezentácii je opodstatnené tieto účinky regulovať tak, aby sa zobrazila pamiatková hodnota objektu. Projekt chce svojimi výsledkami vytvoriť prednostne podklad pre spoločné metodické postupy medzi architektonickým a svetelno-technickým riešením. Ďalej formulovať zásady pre osvetľovanie pamiatkových objektov s dôrazom na kultúrno-historické dedičstvo Slovenska, ktoré zatiaľ absentujú. Predmetom skúmania opomínanej kvality osvetlenia je okrem technických parametrov hlavne výsledná ?prezentácia pamiatkových hodnôt?, ktorá by mala tvoriť základné trvalé osvetlenie pamiatky. Z pozorovania sú preto vyňaté historické interiéry, historické verejné priestory a tie vonkajšie iluminácie, ktoré sú umelecké alebo krátkodobé. Metodické výsledky spolu s exaktnými meraniami a experimentálnymi osvetleniami budú pre svoju vedeckú a potenciálne edukačnú hodnotu uvedené v systematickom pasporte.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí (UA2 FA)
Identifikácia projektu:1/3302/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0