Oct 20, 2019   7:11 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika.

Supervisor: doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na tvorbu multimediálnych učebníc dištančného vzdelávania pre teoretickú, ale aj praktickú časť tohto štúdia, spolu s realizáciou pedagogicko.experimentálnych pracovísk určených na získanie dôležitých praktických zručností a skúseností absolventa. Učebnice majú vhodnú štruktúru a formu pe dištančné vzdelávanie a obsahujú interaktívne elektronické dátové nosiče s textovými časťami na podporu zrozumiteľnosti učebnicového textu, ďalej doplňujúce prezentácie v Power pointe a tematicko - motivačné videoprezentácie. Tieto učebnice zabezpečia efektívne a kvalitné dištančné vzdelávanie zrovnateľné s dennou formou štúdia.
Kind of project:KEGA ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:3/5201/07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 05. 2007
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0