9. 12. 2019  12:02 Izabela
Akademický informační systém

Projekty


Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika.

Garant: doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na tvorbu multimediálnych učebníc dištančného vzdelávania pre teoretickú, ale aj praktickú časť tohto štúdia, spolu s realizáciou pedagogicko.experimentálnych pracovísk určených na získanie dôležitých praktických zručností a skúseností absolventa. Učebnice majú vhodnú štruktúru a formu pe dištančné vzdelávanie a obsahujú interaktívne elektronické dátové nosiče s textovými časťami na podporu zrozumiteľnosti učebnicového textu, ďalej doplňujúce prezentácie v Power pointe a tematicko - motivačné videoprezentácie. Tieto učebnice zabezpečia efektívne a kvalitné dištančné vzdelávanie zrovnateľné s dennou formou štúdia.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:3/5201/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0