19. 9. 2019  12:23 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie procesov reaktívnej separácie.

Garant: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pod pojmom reaktívne separácie chápeme operácie chemickej technológie, v ktorých sa reakčný a separačný stupeň uskutočňujú súčasne. Procesy reaktívnej separácie zahŕňajú obrovské množstvo paralelných a následných dejov (chemická rovnováha, fázová rovnováha, prestup tepla a látky, viacfázový tok tekutín, atď.). Matematické modelovanie zariadení reaktívnej separácie sa javí ako veľmi užitočný nástroj ich návrhu, optimalizácie a bezpečnostnej analýzy. Zostaviť matematický model takéhoto zariadenia je úloha veľmi náročná vyžadujúca detailné poznanie spomínaných dejov. Cieľom projektu je vypracovať nerovnovážny matematický model reaktívnej separácie s veľmi rýchlymi reakciami v kvapalnej fáze v ustálenom aj dynamickom stave, a aplikovať ho na simuláciu chodu takýchto zariadení.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:LPP-0181-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:13. 11. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0