13. 11. 2019  22:58 Stanislav
Akademický informační systém

Projekty


Modelovanie procesov reaktívnej separácie.

Garant: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Pod pojmom reaktívne separácie chápeme operácie chemickej technológie, v ktorých sa reakčný a separačný stupeň uskutočňujú súčasne. Procesy reaktívnej separácie zahŕňajú obrovské množstvo paralelných a následných dejov (chemická rovnováha, fázová rovnováha, prestup tepla a látky, viacfázový tok tekutín, atď.). Matematické modelovanie zariadení reaktívnej separácie sa javí ako veľmi užitočný nástroj ich návrhu, optimalizácie a bezpečnostnej analýzy. Zostaviť matematický model takéhoto zariadenia je úloha veľmi náročná vyžadujúca detailné poznanie spomínaných dejov. Cieľom projektu je vypracovať nerovnovážny matematický model reaktívnej separácie s veľmi rýchlymi reakciami v kvapalnej fáze v ustálenom aj dynamickom stave, a aplikovať ho na simuláciu chodu takýchto zariadení.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikace projektu:LPP-0181-06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:13. 11. 2006
Datum ukončení projektu:30. 11. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0