14. 10. 2019  8:25 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Monitoring, frakcionácia a využitie cereálií pre produkciu zdraviu prospešných potravinárskych výrobkov.

Garant: doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Prvým zámerom projektu je monitoring a frakcionácia cereálií s ohľadom na zastúpenie zdraviu prospešných látok. Po zhodnotení analýz a výbere najvhodnejších druhov a odrôd cereálií budú tieto, resp. ich časti používané na prípravu potravín slúžiacich pre racionálnu výživu obyvateľstva s akcentom na jej preventívno-medicínske poslanie. Na zlepšenie kvalitatívnych vlastností ciest a finálnych cereálnych výrobkov vrátane možnosti predĺženia ich trvanlivosti budú použité vybrané aditíva. Zároveň bude zohľadnená aj senzorická a hygienická kvalita vyvíjaných funkčných potravín. Hlavný dôraz bude kladený na prenos poznatkov do praxe.
Druh projektu:RAV MŠ SR ()
Pracovisko:Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:4/0013/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0