16. 6. 2019  11:22 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Chromatografická separácia fruktooligosacharidov.

Garant: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na výchovu doktoranda riešením výskumného problému z oblasti priemyselnej biotechnológie počas celej doby PhD. štúdia. Kombináciou experimentálnych postupov a matematického modelovania sa majú získať nové teoretické poznatky v oblasti chromatografickej separácie zameranej konkrétne na produkciu fruktooligosacharidov. Kľúčovými aspektmi je analýza viaczložkových adsorpčných rovnováh a transportných vlastností fázových systémov sacharidický roztok-iónomeničová živica. Získané poznatky budú využité na simuláciu a modelovanie procesov vsádzkovej a kontinuálnej chromatografie. Výsledky budú využité na prezentácie na medzinárodných konferenciách, publikácie v CC časopisoch a úspešné obhájenie dizertačnej práce.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:LPP-0234-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:13. 11. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0