May 26, 2019   8:56 a.m. Dušan
Academic information system

Projects


Inovatívna výučba študentov na simulovanom pracovisku sériovej výroby s možnosťou časovej, priestorovej a výkonovej optimalizácie

Supervisor: Ing. Jana Mesárošová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Témou projektu je inovatívna výučba študentov na simulovanom pracovisku sériovej výroby orientovanej na automobilový priemysel s možnosťou časovej, priestorovej a výkonovej optimalizácie. Moderné laboratórium bude rozdelené na tri hlavné časti, ktoré budú simulovať: 1. riadiacu časť - riadiaca a zároveň výučbová časť laboratória bude simulovať časť podniku, kde sídli manažment a jednotlivé riadiace pracoviská. V tejto časti, budú študenti riešiť širokú škálu problémov, z viacerých oblastí: - Manažmentu výroby, Logistiky a Ergonómie 2. výrobnú časť - súčasťou výrobnej časti laboratória bude výrobná linka (pás), supermarkety a stroje (sústruh, fréza, vŕtačka), na ktorých sa bude vyrábať konkrétna automobilová súčiastka. Celá výrobná časť bude pozostávať z pohyblivých častí, tak aby bolo možné pohybovať so strojmi, nástrojmi a optimalizovať tak napr. materiálový tok. 3. časť skladu – časť určená na uskladnenie materiálu, hotových výrobkov, spolu s manipulačnými prostriedkami.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project identification:Nadácia Volkswagen Slovakia Mesarosova
Project status:Submitted
Project start date :01. 09. 2018
Project close date:31. 08. 2019
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Jana Mesárošová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor