May 24, 2019   6:56 a.m. Ela
Academic information system

Projects


Modernizácia výučby študijných programov Priemyselné manažérstvo a Personálna práca formou modulárneho virtuálneho priemyselného podniku

Supervisor: Ing. Vanessa Prajová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt podporuje a vytvára nové možnosti prepojenia spoločností pôsobiacich v automobilovom priemysle a univerzitné vzdelávanie prostredníctvom zvyšovania technickej a vedomostnej úrovne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM. V súčasnosti pre potreby vzdelávacieho procesu využívame laboratórium Digitálny podnik, ktorý na virtuálnej báze simuluje a optimalizuje výrobné procesy. Daný projekt je zameraný na sledovanie procesov, ktoré súvisia s organizačným riadením spoločnosti. Jeho cieľom je tieto procesy automatizovať, zjednodušiť, urýchliť a vytvárať číselníky útvarov a pracovných miest, organizačné schémy vrátane zamestnancov s možnosťou definovania vzťahu medzi nimi, funkcionalitu automatických zmien na základe zmien v oddeleniach osobné a PaM, tvorbu popisov pracovných miest s požiadavkami na konkrétne pracovné miesto a prehľad obsadenosti pracovných miest.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project identification:Nadácia Volkswagen Slovakia Prajová
Project status:Not approved
Project start date :01. 09. 2018
Project close date:31. 08. 2019
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Vanessa Prajová, PhD.zodpovedný riešiteľ