16. 9. 2019  10:12 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Projekty


Nový systém poskytovania vedecko-technických a ekonomických informácií pre drevospracujúci priemysel Slovenskej republiky.

Garant: prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT-99-P07005
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 08. 2005
Dátum ukončenia projektu:15. 08. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0