23. 10. 2019  12:57 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM=prechodný kov)

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je charakterizácia fáz v zliatinách na báze Al-Pd-Fe, Al-Pd-Co a Al-Pd-Rh.Pozornosť bude venovaná opisu lamelárnych útvarov sprevádzajúcich tvorbu a premeny kvázikryštalických fáz. Stabilné kvázikryštály, kvázikryštalické aproximanty a nimi súvisiace kryštalické fázy budú charakterizované pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie vrátane elektrónovej digrakcie, rtg-difrakcie, tepelnej analýzy a Ďalších metód. Študované vzorky budú buď dodané partnermi zo Siete výnimočnosti Komplexné kovové zliatiny 6. RP EK, alebo pripravené vo vlastných zariadeniach.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/4107/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva