9. 12. 2019  13:43 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza pomocou iónových zväzkov archeometriu a pre materiálový výskum

Garant: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Bilaterálny projekt sa venuje spolupráci slovenských a srbských výskumných laboratórií pôsobiacich v oblasti analýzy (IBA) a modifikácie materiálov pomocou iónových zväzkov. Laboratórium iónových zväzkov na Ústave výskumu progresívnych technológií sídliaceho na pôde Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave má nové zariadenie pozostávajúce z 6 MV tandemového urýchľovača nabitých častíc slúžiace na modifikáciu a analýzu materiálov (RBS, RBS/C, PIXE a ERD) a skúsený tím výskumníkov pracujúcich v tejto oblasti.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SK-SRB-18-0051
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ