19. 10. 2019  4:33 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a realizácia odborníkov v oblasti výživy ľudí.

Garant: doc. Ing. Vladimir Frank, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:ESF/DP 37/04-I/32
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0