24. 9. 2019  11:25 Ľuboš
Akademický informační systém

Projekty


Vplyv repných rezkov na štruktúru a väzbový potenciál papiera.

Garant: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výskum bude zameraný na využitie repných rezkov v papierenskom priemysle ako náhrady vláknitých surovín a prostriedkov pre zvýšenie pevnosti za sucha. Pripravia sa modifikované repné rezky s optimálnym stupňom odstránenia sprievodných látok a rozvojom väzbového povrchu. Zhodnotí sa vplyv mlecieho procesu a stupňa znečistenia sitových vôd papierenského stroja na prenosové a pevnostné parametre papiera s prídavkom modifikovaných repných rezkov a katiónových polymérov k primárnym a recyklovaným vláknam. Použijú sa matematické modely pre výpočet optimálnej zanášky vláknite väzbového povrchu. Zhodnotí sa vplyv mlecieho procesu a stupňa znečistenia sitových vôd papierenského stroja na prenosové a pevnostné parametre papiera s prídavkom modifikovaných repných rezkov a katiónových polymérov k primárnym a recyklovaným vláknam. Použijú sa matematické modely pre výpočet optimálnej zanášky vláknitej suroviny, otrúb a repných rezkov do papiera pre kryciu a zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky, skladačkového kartónu a hladkej lepenky.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikace projektu:APVV-99-007405
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0