14. 10. 2019  3:09 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv repných rezkov na štruktúru a väzbový potenciál papiera.

Garant: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskum bude zameraný na využitie repných rezkov v papierenskom priemysle ako náhrady vláknitých surovín a prostriedkov pre zvýšenie pevnosti za sucha. Pripravia sa modifikované repné rezky s optimálnym stupňom odstránenia sprievodných látok a rozvojom väzbového povrchu. Zhodnotí sa vplyv mlecieho procesu a stupňa znečistenia sitových vôd papierenského stroja na prenosové a pevnostné parametre papiera s prídavkom modifikovaných repných rezkov a katiónových polymérov k primárnym a recyklovaným vláknam. Použijú sa matematické modely pre výpočet optimálnej zanášky vláknite väzbového povrchu. Zhodnotí sa vplyv mlecieho procesu a stupňa znečistenia sitových vôd papierenského stroja na prenosové a pevnostné parametre papiera s prídavkom modifikovaných repných rezkov a katiónových polymérov k primárnym a recyklovaným vláknam. Použijú sa matematické modely pre výpočet optimálnej zanášky vláknitej suroviny, otrúb a repných rezkov do papiera pre kryciu a zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky, skladačkového kartónu a hladkej lepenky.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:APVV-99-007405
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0