Oct 23, 2019   5:41 a.m. Alojza
Academic information system

Projects


Influence of sugar beet pulp on structure and bonding potential of paper.

Supervisor: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Výskum bude zameraný na využitie repných rezkov v papierenskom priemysle ako náhrady vláknitých surovín a prostriedkov pre zvýšenie pevnosti za sucha. Pripravia sa modifikované repné rezky s optimálnym stupňom odstránenia sprievodných látok a rozvojom väzbového povrchu. Zhodnotí sa vplyv mlecieho procesu a stupňa znečistenia sitových vôd papierenského stroja na prenosové a pevnostné parametre papiera s prídavkom modifikovaných repných rezkov a katiónových polymérov k primárnym a recyklovaným vláknam. Použijú sa matematické modely pre výpočet optimálnej zanášky vláknite väzbového povrchu. Zhodnotí sa vplyv mlecieho procesu a stupňa znečistenia sitových vôd papierenského stroja na prenosové a pevnostné parametre papiera s prídavkom modifikovaných repných rezkov a katiónových polymérov k primárnym a recyklovaným vláknam. Použijú sa matematické modely pre výpočet optimálnej zanášky vláknitej suroviny, otrúb a repných rezkov do papiera pre kryciu a zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky, skladačkového kartónu a hladkej lepenky.
Kind of project:APVV ()
Department:Department of Biochemical Technology (IBT FCFT)
Project identification:APVV-99-007405
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 05. 2006
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0