14. 10. 2019  16:31 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Školenie podnikateľských zručností pre priemysel s biotechnologickou orientáciou.

Garant: doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Veľká väčšina inovácií pramení na akademickej pôde s podporou štátnych alebo európskych projektov. Mnohé z nich môžu dosiahnuť po istom čase štádium realizácie, ku ktorému sú však potrebné značné zdroje. Vedecké a výskumné inštitúcie nemôžu poskytovať subvencie na finančne náročný vývoj produktov, zatiaľ čo investori a korporácie sú ochotné vývoj podporiť s cieľom rozdelenia profitu. Preto dáva zmysel transferovať inovatívnu technológiu z výskumnej inštitúcie do spoločnosti, len čo je nahromadený dostatok vedeckých údajov nato, aby uniesol kvalitný vývojový alebo podnikateľský plán. Projekt ESF pomáha identifikovať takéto výsledky vedeckého výskumu s realizačným/komerčným potenciálom, poskytuje technickú a odbornú podporu pri tvorbe a stratégii podnikateľského plánu, a tiež pri vyhľadávaní vhodného investora.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:ESF/DP 161/05-I/32-2.1
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0