18. 9. 2019  20:21 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia multimédií vo výučbe fyziky.

Garant: doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:Rozvoj.proj.
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0