18. 9. 2019  23:49 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza dynamických vlastností vybraných mechatronických sústav s ozubeným prevodom

Garant: doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vývoj komplexného súboru teoretických a experimentálnych metód analýzy a syntézy mechatronických systémov špeciálne na rotačné strojové agregáty navrhnuté pre vykonávaniepožadovaných technologických procesov. Výsledky projektu budú využité pri návrhu a prevádzke mechatronických systémov v strojárskych zariadeniach.
Druh projektu:RAV MŠ SR ()
Pracovisko:Katedra aplikovanej mechaniky (UVSM MTF)
Identifikácia projektu:4/0102/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.zodpovedný riešiteľ