28. 1. 2020  22:58 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Vybudovanie WiFi siete na FEI STU

Garant: Ing. Juraj Škoda


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vybudovanie WiFi siete na FEI STU".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Juraj Škodaext FEITP306

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ