16. 6. 2019  14:35 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí.

Garant: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zefektívnenie vývoja nových gumárenských zmesí aplikáciou matematicko-štatistických postupov, predovšetkým metód plánovaného experimentu a regresného modelovania. Plánované experimenty sa budú vykonávať na vybraných gumárenských zmesiach postavených na rôznych kaučukových matriciach, rôznych typoch plnív a rôznych vulkanizačných systémoch. Predmetom výskumu bude identifikácia faktorov daných zložením gumárenských zmesí, ktoré významne ovplyvňujú profilové vlastnosti finálnych vulkanizátov, regresný popis a optimalizácia jednotlivých skupín funkčne príbuzných komponentov, vykonanie a vyhodnotenie plánovaných experimentov pre jednotlivé komponentné skupiny, formulácia komplexného regresného modelu popisujúceho danú gumárenskú zmes z parciálnych modelov komponentných skupín a vypracovanie programu umožňujúceho na základe zistených regresných závislostí stanoviť optimalizované zloženie daného typu gumárenskej zmesi s vopred stanovenými charakteristikami.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikace projektu:APVV-99-038805
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0