19. 6. 2019  2:41 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie troposféry na území Slovenska využitím permanentných meraní GNSS pre aplikácie v takmer reálnom čase

Garant: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na využitie permanentných observácií družíc GNSS na modelovanie troposfééry. V rámci ich analýzy sa získavajú informácie o aktuálnom stave troposféry. V projekte sa predpokladá vybudovanie systému na kontinuálne sledovanie stavu atmosféry a poskytovanie získaných výsledkov v reálnom čase používateľom.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikácia projektu:LPP - 0176-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0