18. 9. 2019  19:58 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:5_c
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0