Oct 18, 2019   8:16 a.m. Lukáš
Academic information system

Projects


Pilotný projekt pre výstavbu nízkoenergetického bytového domu

Supervisor: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Budovy na bývanie majú rozhodujúci podiel na celkovom počte budov na Slovensku. V minulosti realizované bytové domy, najmä domy realizované hromadnými formami výstavby, sa vyznačujú vysokou energetickou náročnosťou. Požiadavkou dneška sú energeticky úsporné budovy, ktoré majú vhodné architektonické (tvarové), konštrukčné a materiálové riešenie. Obalové konštrukcie (strechy, obvodové steny, vrátane otvorových konštrukcií, podzákladie) ich vysoké tepelnoizolačné vlastnosti sú základnou podmienkou energetickej hospodárnosti budov. Moderné technologické vybavenie využívajúce obnoviteľné zdroje energií je rovnako nevyhnutné pre dosiahnutie vysokej energetickej efektívnosti. Zámerom je riešením úlohy výskumu a vývoja dosiahnúť optimálne riešenie bytového domu, ktorý spĺňa požiadavky nízko-energetického až pasívneho domu, pri zachovaní kvalitného vnútorného prostredia a primeranej ceny na výstavbu.
Kind of project:Štátna objednávka ()
Department:Department of Building Structures (FCE)
Project identification:04-205-07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:31. 12. 2007
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0