Jun 26, 2019   10:19 a.m. Adriána
Academic information system

Projects


Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu.

Supervisor: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V úvode riešenia bude analyzovaný súčasný stav budov ZŠ na Slovensku, typologicko-architektonické riešenie, konštrukčné riešenie ako aj kvalita vnútorného prostredia. Zistené skutočnosti budú konfrontované so súčasným stavom školských budov vo vyspelých krajinách. Úloha bude obsahovo zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti týchto budov, pri zachovaní kvality vnútorného prostredia. V metodike riešenia bude aplikovaná teoretická analýza , experimentálna analýza a syntéza získaných poznatkov.
Kind of project:Štátna objednávka ()
Department:Department of Building Structures (FCE)
Project identification:04-148-07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:30. 09. 2007
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0